Friday, March 23, 2012

ನವ ವಸಂತ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು


 
 
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದಂತೆ ಬೆರೆಯಲಿ ಕಷ್ಟ-ಸುಖಗಳು, ಈ ಹೊಸ ವರುಷ ಸರ್ವರಿಗೂ ಹರುಷವನ್ನು ತರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನವ ವಸಂತ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
- ಮಾ.ಕೃ.ಮಂಜು

No comments:

Post a Comment