Tuesday, March 20, 2012

ಬ್ರಿಟಿಷರ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ


ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕೇ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೂ ಒಂದು ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ. 1899 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮುದ್ರಣಗೊಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು.
ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ 8 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ

No comments:

Post a Comment