Saturday, September 10, 2016

ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

🌸🌸ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು🌸🌸
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂
🌾ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು - ಜಾರಿಯಾದ ವರ್ಷ🌾

👉 ಮೊದಲ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ (1951-56)
>> ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ -1952
>> ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸೇವೆ- 1953

👉ಎರಡನೆಯ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ (1956-61)
>>ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
1957
>>ಗ್ರಾಮ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1957
>> ಬಹು ಉದ್ದೇಶ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1959
>> ಕಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1960
>>ಸಾಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1960
>>ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1960

👉ಮೂರನೇಯ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ (1961-66)
>> ಪ್ರಯೋಗಿಕ ಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1961
>> ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯೋಜನೆಗಳು 1962
>> ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1962
>> ಸಾಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1964
>> ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1966
★ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು (1966-69)
>> ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1966
>>ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1966
>>ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೆಲಸಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1967
>> ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1969
>> ಮಹಿಳ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಯುಕ್ತ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1969

👉ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ (1969-74)
>> ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, 1969
>> ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1969
>> ಬರಗಾಲ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1970
>>ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ರಭಸಗತಿಯ ಯೋಜನೆ
1971
>> ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1972
>> ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ
ಯೋಜನೆ 1972
>>ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆ ಆಧಿಕ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ
ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1972
>> ಕನಿಷ್ಠ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1972
>> ವೇಗವರ್ಧಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1972
>> ಆಜ್ಞಾಪಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1973

👉ಐದನೆಯ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ( 1974-79)
>> 20 ಅಂಶಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1975
>> ಸಮಗ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1975
>> ವಿಶೇಷ ಜಾನುವಾರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
1975
>>ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
1975
>> ಅಂತ್ಯೋದಯ 1977
>> ಮರುಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1977
>> ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ 1977
>> ಸಮಗ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1978
>>ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1979
,>> ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವ ಜನರ
ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 1979

👉ಆರನೇಯ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ (1980-85)
>> ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
1980
>> ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನೂತನ 20
ಅಂಶಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1980
>> ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1982
>> ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಯುವ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸ್ವ
ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1983
>> ಗ್ರಾಮೀಣ ಭೂ ರಹಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಭರವಸೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
1983

👉ಎಳನೇಯ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ (1985-90)
>> ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ 1986
>> ಜವಾಹರ್ ರೋಜ್ ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ 1989

👉 ಎಂಟನೆಯ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ 1992-97
>> ಉದ್ಯೋಗ ಭರವಸೆ ಯೋಜನೆ 1993
>> ಹೂಡಿಕೆ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಯೋಜನೆ 1994
>> ಸಮಗ್ರ ಒಣಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 1994
>> ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ 1995

👉 ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ (1997-2002)
>> ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ
1999
>> ಜವಾಹರ್ ಗ್ರಾಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 1999
>> ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ 2000
>> ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ 2000
>> ಅಂತ್ಯೋದಯ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ 2001
>> ಮಹಾವೀರ ಗ್ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ 2001
>>ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೋಜ್ ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ 2001

👉ಹತ್ತನೆಯ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ (2002-2007)
>> ಸ್ವಜಲಧಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ
ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ 2002
>> ಹರಿಯಾಲಿ ಹಸಿರೀಕರಣ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆ 2003
>>ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ 2005
>> ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ
ಯೋಜನೆ

🍂🍂🍂🍂

No comments:

Post a Comment